onsdag, mars 23, 2016

Flykten

Romanen Flykten av den spanska författaren Jesús Carrasco är hans debutroman (2013) och en bok som redan översatts till en mängd olika språk, vilket beror på, tror jag, att den behandlar ett brännande aktuellt ämne. Flykten utspelar sig på en namnlös plats i en obestämbar tid. Å ena sidan bär bokens nu vår tids markörer i form av vissa moderna föremål, å andra sidan hade jag känslan av att allt kanske utspelade sig på, säg, 1700-talet. Inte heller personerna bär namn. Allt är anonymt och avskalat men ur det kommer en märkligt stark upplevelse av autenticitet och allmängiltighet. När plats och tid och namn skalas bort blir endast människan och hennes kval, lidande, brott och livsstyrka kvar. Miljön som människan befinner sig i är en farlig omgivning som sätter press på henne. Naturen är en motpart som inte så lätt låter sig blidkas men den absolut största faran kommer ändå från andra människor. Så ser premisserna ut i Flykten.

Huvudpersonen i Flykten är en pojke som har rymt hemifrån eftersom han har utsatts för våld och svek. Så mycket förstår man direkt. När romanen börjar ligger pojken inklämd och stel i en grop i marken där han har gömt sig för männen som letar efter honom mycket intensivt. Han hör deras röster och är livrädd. När alla ljud har tystnad ger han sig ut på vandring. Han tror att han är väl rustad för flykten men det visar sig snart att han inte alls hade planerat det hela så bra. Han saknar även praktiska färdigheter för överlevnad under flykten. Värme, hunger och törst plågar honom. Räddningen kommer i skepnad av en gammal, illaluktande herde som vallar sina getter i hettan. Han ger pojken både vatten, mat och livsviktiga kunskaper och färdigheter i konsten att överleva på den karga slätten där de befinner sig och där jorden är hård och bränd av solen.

Pojken och herden växlar inte många ord med varandra under den gemensamma vandringen men herden förstår ganska snart att pojken är jagad. Det väcker till att börja med ett visst obehag hos herden men påverkar inte hans agerande. De rör sig genom ett fientligt ingenmansland och det dröjer inte länge förrän våldsamheter börjar hända. Våldet påverkar pojken, inte minst eftersom han själv blir tvungen att utöva det.

Bokens styrka finns i författarens sätt att hantera frågor om moral, öde, liv och död och det mest brännande temat är en människa som måste fly från sitt hem på grund av våld och övergrepp och förföljs av det också under flykten. En stor fråga är också vad sådana omständigheter gör med en människa. Men boken ger oss också en bild av humanitet och vad medmänsklighet innebär när man möter en människa i nöd. Att man kanske inte i första hand ska fråga sig vad man själv vill/gillar eller inte vill/inte gillar, utan vad som är rätt och moraliskt försvarbart i den akuta situationen. Jag tror inte att jag behöver förtydliga vilken akut situation i Europa jag får associationer till efter att ha läst Carrascos starka, mörka och fängslande roman.

I höstas fick jag Flykten signerad av författaren.Köp boken på t.ex.Bokus eller AdLibris. Flykten finns även som e-bok och ljudbok i uppläsning av Björn Wahlberg. Svensk översättning: Hanna Axén.