tisdag, juni 23, 2015

Min sommar med Proust, del 5: Han tycks vara överallt

Det händer ofta att en boks ande liksom svävar över innehållet i en annan bok. Har du också tänkt på det någon gång? Säkert har du varit med om att när du har läst ut en bok och börjat på nästa, att du stöter på mer eller mindre diffusa eller tydliga hänvisningar eller sammanhang som, om inte binder de två böckerna samman, så skapar en viss kontakt på metanivå. Som ett slags hälsning från en bok till en annan, tvärs över allt vad tid och rum heter. Jag tycker att det är fascinerande och har många gånger tänkt att jag skulle notera dessa "dolda" samband men det blir aldrig av.

För närvarande läser jag, förutom På spaning efter den tid som flytt, en tjeckisk biografi över Václav Havel och rätt som det är dyker Marcel Proust upp i den. I ett kapitel om Havels barndom jämförs hans föräldrars idylliska sommarställe med Prousts Combray. Då vet jag precis hur det kunde ha sett ut där under Havels barndomssomrar.Är det inte lite festligt? Vilken "hälsning" från en bok till en annan stötte du på senast?