fredag, april 03, 2015

Börjar läsa idag


Första meningen i Nadifa Mohameds roman Förlorade själar är mycket kort: "Fem på morgonen."