torsdag, september 25, 2014

Min bokmässa 2014, torsdag: Europeisk litteratur på svenska


Lagom till förmiddagskaffet började en diskussion på Café Europa, kaffet var starkt, gott och gratis. Diskussionen intressant.

Bokförläggare Svante Weyler, Malin Emitslöf och Gunnar Nirstedt pratade om villkoren för europeisk litteratur på svenska och sammanfattningsvis sades följande:
- Det är svårt att komma igenom mediebruset när det gäller "smal" litteratur.
- Det gäller att nischa sig när man är ett litet förlag.
- Det finns fördomar mot översatt litteratur, människor ser den ofta som svårtillgänglig, många också tror att man måste gilla landet i fråga för att vara intresserad av dess litteratur, vilket egentligen är lite absurt.
- Människor tror att den utländska litteraturen skiljer sig väldigt mycket från den svenska och anglosachsiska.
- till exempel italiensk litteratur ställer andra frågor, men är inte så annorlunda för övrigt.
 - Problemen med utgivning och marknadsföring av europeisk litteratur på svenska är ett svårt förklaringsfenomen. Förlagen kanske inte berättar tillräckligt bra för att nå den litterära offentligheten, undrade Svante Weyler.
 - Många idealiserar småförlagen, som om litenhet vore garant för kvalitet, så är det naturligtvis inte.
- Bonniers och Norstedts anger klimatet, de banar vägen..
- Man behöver en bästsäljare för att våga satsa på annat också.

Hur ser det ut med den europeiska litteraturens framtid i Sverige?
Afrika verkar vinna mark, nigerianska författare bosatta i Amerika är i ropet, deras berättarstil är igenkännbar. Det är en öppning för att ta till sig ett annat sätt att tala, t.ex. Achebe. Achebes sätt att tala kommer från en annan kontinent, det syns, det är det verkligen främmande, det borde finnas mer sånt även när det gäller europeisk litteratur. Vi måsta skaffa oss beredskap att erbjuda det nya och okända. Läsare måste fostras till det.

Det är i första hand litterärt avancerad litteratur som kommer från de europeiska länderna men vi har inte utrymme för elitism, det vore ödesdigert i ett så litet land som Sverige.