fredag, september 26, 2014

Min bokmässa 2014, fredag: Män med makt - varför läser de inte?


Varför läser inte män med makt? Tre män med en viss makt i dagens Sverige samtalar med Marie Lundström: Stefan Eklund, Horace Engdahl och Sven Hagströmer. Stämningen är avslappnad och glad.

Män med makt tror inte att skönlitteratur är till någon nytta i deras företagsledande, men där har de fel. Litteratur lär oss människokännedom och den kunskapen borde sannerligen vara användbar, kan man ju tycka.

Det fanns en tid då litteraturen och makten levde i symbios, forna tiders ledare var ofta väl bevandrade i litteraturen och var också kulturbärare, säger HE och nämner bl a Napoleon, Drottning Kristina och Tage Erlander. Politikerna har slutat att läsa under de senaste två generationerna, räknar Horace Engdal ut. Första katastrofen var enligt honom tevens genombrott. Och när medierna här om året rapporterade om att Reinfeld läste tre böcker av Läckberg under sin semester, säger HE att det var "en svart vecka".

Vad tror ni händer i ett samhälle där makthavarna inte läser? lyder Marie Lundströms fråga.

Det finns forskning som visar att om man inte läser har man en sämre empatisk förmåga, förmågan att uttrycka sig och förmågan till moraliska ställningstaganden blir inte heller vad den borde vara. Självkännedom ökar när man läser, man kommer åt sina känsloskikt, man förstår sina reaktioner och att man är en känslomässigt sammansatt varelse. Att läsa skönlitteratur ger frihet att röra sig mellan olika identiteter. En stor del av svenskt näringsliv har ännu inte upptäckt paradisets portar, poängterar SH.

Vad är det som krockar mellan män och läsning?
Framtidsfaktorer idag indentifieras som vinstorienterade och inte reflekterande. Lever vi i ett samhälle som drivs som ett vinstdrivande företag? Det tål att tänka på.

Om män med makt läste, ja, då hade de kanske inte blivit med makt. Läsning tar tid och de måste driva företag dygnet runt.

Putin, vad ska han läsa? 
HC: Filosofer som han håller på och propagerar för i Ryssland, för det har han uppenbarligen inte gjort.
Sedan kan han gott läsa ryska klassiker. 
Men sin favoritbok, Ovidius Metamorfoser, vill HC inte dela med Putin.

Det här seminariet var en höjdare. Horace Engdahls härliga, lätt ironiska humor har lättat upp ämnet vid flera tillfällen, det var gott att skratta.