torsdag, januari 02, 2014

Profeterna vid Evighetsfjorden

Huvudpersonen i Kim Leines roman Profeterna vid Evighetsfjorden heter Morten Falck och han är präst. Som författaren själv är Falck född i Norge men flyttar snart först till Danmark och sedan till Grönland. Det är sent 1700-tal när denna mäktiga roman utspelar sig och Europa präglas dels av franska revolutionen, dels av upplysningen som börjar sprida sig över kontinenten.

Under den här tiden koloniserar Danmark Grönland och prästen Mortens uppgift blir att kristna de grönländska infödingarna och rädda dem från hedniska irrläror genom dop, frälsning och upplysningens idéer. Morten är en stor anhängare av Rousseau. Rousseaus ord om att människan är född fri men överallt är hon i bojor blir som en mantra för Morten och även, kan man säga, romanens ledmotiv eftersom det gäller också Morten själv, var han än befinner sig.

Morten väljer att ta en tjänst på Grönland mest i syfte att fly från sin ande, sitt kött och sina upplevelser i Köpenhamn men det visar sig vara svårare gjort än sagt, för där i missionärskolonin, när han står öga mot öga med systemets orättvisor, ser han sitt eget mörker. Mortens resa mot sin egen botten är oundviklig och det blir inte förrän han kommer tillbaka till alltings utgångspunkt som cirkeln sluts.

Profeterna vid Evighetsfjorden är en mycket läsvärd och tänkvärd bok om kolonialismens övergrepp och inte minst om en mörk del av Danmarks historia. Livet i kolonin Sukkertoppen är konfliktfyllt. Infödingarna har naturligtvis svårt med att finna sig i danskarnas regler och de vitas förföljelse, hänsynslöshet och övergrepp gentemot lokalbefolkningen. Missnöjet sprider sig och profetparet Habakuk och Maria Magdalene underblåser ilskan bland grönlänningarna i kolonin.

Innan Morten Falck blev präst studerade han medicin. Därför besitter han kunskaper och färdigheter som kommer väl till pass på det i mörkret sänkta och från övriga världen avskurna Grönland - han utför gynekologiska ingrepp. Det må låta som en udda "yrkeskombination" att vara både präst och gynekolog men nöden har ingen lag. Mortens relationer till kvinnorna i kolonin (både danskor och grönländskor) är dörren som öppnas till deras värld och livsvillkor i en mansdominerad värld.

Kim Leine skapar en mustig värld i Profeterna vid Evighetsfjorden, hans sätt att beskriva miljöer och skeenden är mycket fysisk och närgången. Man känner lukterna, hör ljuden, känner kylan, vätan och smärtan, ser smutsen och hopplösheten. Men också naturens skönhet, liksom ömhet och något som liknar vänskap och respekt då och då, för överallt skiner solen ibland. Under de åren vi följer Morten Falck på hans väg genom livet är vi, liksom han, med om mycket. Det är ofta ganska brutalt, mycket sex och alkoholmissbruk. Det är båtfärder över Ishavet, valfångst, straffexpeditioner, våld, naturens krafter, industrialisering. Men romanen handlar också om längtan efter kärlek och behovet att försonas med fadern, om önskan att hitta hem igen och om drömmen att kanske, kanske, är jämlikhet mellan människor ändå möjlig att uppnå.

Profeterna vid Evighetsfjorden har inslag av historiska fakta och den innefattar också skärvor av författarens egna livserfarenheter. Det är en stor episk berättelse i en mycket spännande miljö som jag har läst (se gärna videoklippet). För den här boken har Kim Leine fått Nordiska rådets litteraturpris 2013. Översättare: Inge Knutsson.

Köp boken på Bokus eller AdLibris .