fredag, september 27, 2013

Överklass och underklass i den moderna litteraturen

Dagens andra seminarium: Anneli Jordahl, Jan Guillou och Ulrika Knutson samtalar om begreppet klass i litteraturen och i deras egna böcker. 

Vi som läser mest, vi är medelklassen och vi undrar förstås hur ytterligheterna på klasskalan beter sig, menar Ulrika Knutson.

Överklasskildrarna har ökat under 2000-talet, medan arbetarlitteraturen har sedan länge stått på den litterära piedestalen i kulturens finrum. Jan Guillou påpekar att det är konstigt att överklasslitteratur inte är riktigt rumsren, att det anses vara finare och mer litterärt att skriva arbetarlitteratur. AN och UK erkänner att han har en viss poäng där.

Guillou föredrar att hålla sig till överklassen i sina senaste romaner, helt enkelt för att det är den han begriper sig på (blink, blink, glimten i ögat medföljer). Dessutom vågar han inte att göra som Anneli Jordahl som är bra på att skildra både arbetarklass och överklass i en och samma bok. Guillou tycker att sånt är mycket svårt. Ändå anser han att han också skildrar klassamhället, låt gå att han gör det från andra hållet. Det måste också vara godtagbart, eller? Tanken på att skriva om arbetarklass är för honom förenat med ångest och handsvett. Jag är inte förvånad.

Det är viktigt - och oerhört svårt - att försöka komma förbi schablonerna när man skriver om klass. Det måste man som författare jobba hårt med, tycker AJ.

Vad både JG och AJ gör är att beskriva vårt demokratiska samhällets framväxt. Vad är det svåraste med att arbeta i en historisk dräkt, undrar Ulrika Knutson.

JG: Att glömma allt man vet om historiens gång "efteråt" för att kunna placera sig själv i respektive tid och rum och uppleva historiska skeenden så att säga "direkt" och utan facit. Man måste låtsas att man inte vet.

AJ: Att inte föra in anachronismer i fråga om språk och föremål och arbetssätt mm.

Vad har överklassen att lära oss? Guillou svarar: Bordsskick. (Skratt i salongen)

Vad är ännu oskildrat i klasslitteraturen?

JG: De nyrikas ångest över att inte komma in i överklassen. Man blir inte överklass bara för att man blir rik. Det krävs två generationer på Lundsberg för att få de rätta värderingarna. 

AJ: Dagens arbetarklass bär inte pannlampa utan bh och är av utländsk bakgrund.