lördag, augusti 24, 2013

Omslagssystrar med dubbelbottnad blick


Man kan knappast undgå flickornas dubbelexponerade blickar. Det verkar inte vara samma flicka men deras blick har absolut ett budskap, det finns en intention med dubbelheten. Har det något med författarens bipolära diagnos att göra? Temat av psykisk sjukdom är gemensamt för båda böckerna.