torsdag, augusti 01, 2013

Lässtatistik januari - juni 2013

Jag har läst 44 böcker under första halvåret, vilket är fem böcker färre än under samma period i fjol. Det är så där. Jag har läst mest romaner men också många noveller och lite poesi. Det är bra. Trots att jag inte är nöjd med antalet lästa böcker, är jag nöjd med den geografiska spridningen: författarna kommer från 17 olika länder och från 5 kontinenter. Könsfördelningen är 43% kvinnor, 57% män. Det får duga.  Mest har jag som vanligt läst svenskt (13 böcker).