lördag, februari 09, 2013

Bokbloggar i Litteraturutredningen SOU 2012:10

Via kontakterna på twitter (tack Spetsig) får man veta det mesta, till exempel att en handfull bokbloggare citeras och omnämns i Litteraturutredningen (SOU 2012:10) Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi.

Bokmania är en av de som det hänvisas till i kapitlet "Om värdet av att läsa litteratur" (s. 160) och det är förstås roligt, tycker jag. De andra är Boktoka, Bokbabbel, Bokhora, Bokstävlarna och Kulturbloggen.