lördag, december 15, 2012

Bokläsning i konsten: 15 december


Luis Graner Arrufi (1863-1929): The Reader