torsdag, september 20, 2012

Vackert om litteratur

"När en dag har gått finns den inte längre kvar. Vad återstår av den? Inget mer än en berättelse. Om berättelser inte berättades eller böcker inte skrevs skulle människorna leva som djur, enbart för dagen"

(I.B. Singer)