torsdag, september 27, 2012

Borta bra, men hemma bäst?

"Borta bra, men hemma bäst?" var titeln på det första seminariet som jag var på tidigare idag och som handlade om översatt litteratur.

Representanter från Sekwa, 2244, Brombergs, Ramus och Astor diskuterade översatt litteratur och lanseringsmöjligheter för utländska författare. Här kommer en kortfattad sammanfattning.

Var hittar man författare? var första frågan och svaren var många och olika:
- via agenter, lektörer, genom att hänga med i utländsk press
- tack vare slumpen
- på bokmässor
- via personliga tips
- via systerförlag i andra länder
- genom att åka på poesi- och litteraturfestivaler
- genom samarbete med översättare/blivande översättare
- ett kontaktnät är otroligt viktigt
- nätverkande är avgörande i föragsvärlden

Inget litet förlag kan hålla koll på allting, utan man får välja ett vist område att följa. Vad är naturligt och logiskt utifrån förläggarens bakgrund, utbildning mm borde styra. Därför är det viktigt att det finns många förlag med många olika intresseområden/språkområden.

Översättarens roll borde utvecklas i kontakten med publiken och läsarna, särskilt när man inte kan få hit författaren. Men: Det är inte säkert att alla översättare vill eller ens lämpar sig för scenframträdnden. Det är dessutom författaren som har stjärnglansen, inte översättaren. Läsaren låter sig inte luras. Men ett samtal mellan författaren och översättaren, det är en annan sak. Det kan bli mycket spännande.

Olika länders kulturinstitut i Sverige ger ibland stöd till bokutgivning, men det är ingen självklarhet.

Hur lanserar man en ny utländsk författare?
Det behöver inte vara så komplicerat, det går att bjuda in dem. Man måste vara beredd att jobba mycket och ligga på medierna eftersom det inte är alldeles lätt att få journalister att vara intresserade av ett okänt utländsk namn. Man börjar att sälja en bok långt innan den är fysiskt ugiven.

Böcker är mer lättillgägliga idag än någonsin tidigare och de är också billigare än någonsin, säger Dorotea Bromberg. Det är bra för konsumenten men svårt för förläggaren. E-boken kommer att göra boken än mer tillgänglig och förläggare måste räkna med att den påverkar upplagor av pappersböcker men det är inget stort problem.

Hur hittar läsaren till en ny e-bok?
Det är nya kanaler men samma lanseringsproblem. Vi kan lägga ut hur många e-böcker som helst men om läsarna inte hittar till dem, är det meningslöst.

Även bokbloggare omnämns i samtalet:

"En recension på en bokblogg kan vara lika viktig som i pressen, säger Erik Larsson från Astor.

Helen Enqvist från Sekwa säger att bokbloggare är som djungelelegrafen på nätet. De är ett av de förlag som gärna skickar böcker till bokbloggare. Liksom de övriga i sällskapet på scenen.

Slutordet: Översättarutbildningen på Södertörn borde återupprättas!