måndag, april 09, 2012

Om den perfekta bokhyllan

Den perfekta bokhyllan består av hälften läst, hälften oläst, hälften hågkommet, hälften glömt. På så sätt kan man göra fynd i bokhyllan. Det läser jag i ett förtjusande reportage om boksamlare och boksamlingar i nr 2 av ViLäser. Där står också att när en bokälskare står framför sin bokhylla ser hen inte böckerna hen har, utan dem hen saknar. Och ja, visst är det så lite grann. Ett annat påstående i artikeln rörande bokhyllor är att om man vill lära känna en annan människa räcker det inte att granska vilka böcker som ryms i bokhyllan, utan man ska också undersöka hur böckerna är organiserade. Det finns nämligen de som påstår att eftersom det inte finns något självklart sätt att organisera sin bokhylla, kan systemet avslöja något väsentlig om oss. Hm, det tål att tänka på.

Ordningen i bokhyllan, hur förhåller sig det med den? Själv har jag det alltid lite rörigt i bokhyllan, fast jag städar, sorterar och plockar där med jämna mellanrum. Men hädanefter ska jag hålla mig lugn:

"All strävan efter förnuft och reda är dömd att misslyckas. Det finns ingen slutgiltig ordning. Hur välsorterad din bokhylla än är så består ett betydande del av kaos. Och det är helt i sin ordning."

Pust, skönt att veta!

Bilden har jag lånat här.