torsdag, september 08, 2011

Vad är bäst i ViLäser nr 5 - undrar ViLäser

På facebook undrar ViLäser vilken artikel som vi läsare tycker bäst om i tidningens femte nummer. För mig är svaret ganska givet. Det är inte intervjun med Majgull Axelsson, inte artikeln om författarkatterna och inte heller hemma-hos-reportaget hos Jonathan Franzen.

Den artikeln som denna gång bäst och mest fångat min uppmärksamhet är artikeln med rubriken Aldrig mer analfabet som berättar om ett alfabetiseringsprojekt i Tensta utanför Stockholm. Eftersom jag är svensklärare på SFI (Svenska för invandrare) ligger mig problematiken varmt om hjärtat. Att få vara med om miraklet det innebär när vuxna människor har knäckt läskoden och dessutom på ett för dem främmande språk är något ofattbart fantastiskt. Därför gillar jag att ViLäser berättar om kvinnorna från Livsstycket i Tensta och om deras väg till ett läsande liv.


När jag genom artikeln (finns som pdf här) fick veta att kvinnorna har skrivit en bok som de ska lansera på Bokmässan i Göteborg var beslutet fattat: jag måste lyssna på dem, höra deras berättelse life, köpa deras läsebok. Vi dricker te och lär oss e heter den.

Tack ViLäser för att ni inte bara gullar med oss boknördar utan också påminner oss om att läsförmågan faktiskt inte är någon självklarhet.