lördag, februari 19, 2011

Dagens dikt: Ett skäl bland många

Hägringar, kan de försvaras?
Inte inför domstol.
Drömmar, väger de något?
Inte i alla vågskålar.
Att dikta, är det hederligt?
Inte särskilt.
Ändå fortsätter ni?
Det är en gammal historia.
Det är Homeros gamla galoscher
som seglar av bara farten.
/.../

(Ett skäl bland många av Werner Aspenström, ur Skäl, 1970)

Idag kände jag att det var läge för lite Aspenström igen.