måndag, november 29, 2010

Utomämnes - förbjudna saker

Sådant som inte uttryckligen är förbjudet är tillåtet, är det inte så? I så fall är det lika bra att tydligt förbjuda användning av skjutvapen inne på banken. Men oss emellan, borde inte det vara självklart?! Den här skylten sitter i alla fall på dörren till en bank i staden där jag är just nu.