lördag, oktober 09, 2010

Höst
De släpande dimmorna, morgon och afton.
Där står den gamla eken och hostar.
Hur lätt det var att andas den gången
när gultärnan plockade tagel i törnrossnåret.


(Av Werner Aspenström, ur Litania)