lördag, september 25, 2010

I Afrikatankar

Att Afrika har ordet på årets bokmässa tycker jag är mycket spännnde. I likhet med många andra har jag bara begränsade kunskaper och denna stora kontinent och - handen på hjärtat - min bild av den är rätt klischéartad.


I och med att jag för tillfället pluggar ett ämne som heter språktypologi och språksläktskap har jag läst mig till vissa intresssanta fakta om Afrika som språkområde. Det finns, grovt räknat, 2100 olika lokalspråk som utgör ca 30% av världens alla språk. Dessa språk talas av 900 miljoner invånare (ca 14% av världens befolkning) och analfabetismen är hög i många afrikanska länder (på vissa håll upp emot 50%). Samtidigt används de gamla kolonialspråken som engelska, franska eller portugisiska.

Det säger sig självt att litteraturens ställning är komplicerad då antalet människor som skriver och läser på ett och samma språk är begränsat. Om en författare skriver på lokalspråket når han inte ut till lika många läsare som när han skriver på ett kolonialspråk medan användningen av ett kolonialspråk troligen ökar chansen att boken blir översatt till andra språk också. Det finns också många små länder i Afrika, några har kanske bara 2 miljoner invånare. Detta gör att en författare från ett så litet land har väldigt svårt att nå ut med sina böcker till en större läsekrets och att leva på sitt författarskap måste vara helt omöjligt. Därför är det bra att bokmässan uppmärksammar hela Afrika och inte bara ett antal länder för vid ett eventuellt urval skulle antagligen bara stora länder gynnas.

Vilka böcker från Afrika skulle jag vilja läsa? Jag hoppas att den afrikanska litteraturen bär på unika berättelser. Unika med våra västerländska ögon sett. Vilken vardags- och familjeproblematik brottas människor i till exempel centrala Afrika? Det måste vara helt andra problem och författarna måste ha helt andra synvinklar än vi är vana vid. Jag tror att de afrikanska berättelserna, befriade från exotism och klichébilder, kan lära oss många nya saker om hur det är att vara människa. Det är sådant jag är nyfiken på - det unika som kan bli universiellt.

Så när jag om ett par timmar kommer till bokmässan ska jag hålla ögonen och öronen öppna för att samla läs- och boktips och för att vidga mina vyer.

Slutligen vill jag återge vad Svante Weyler sa i ett samtal från bokmässan: "Böcker är toppen på en läskultur och en skriftkultur". Med tanke på det är en ABC-bok fortfarande världens viktigaste bok.