söndag, februari 21, 2010

Mordets praktik

Hjalmar Söderbergs Doktor Glas från 1905 är ingen dammig klassiker för halvgamla bokmalar utan en roman som hela tiden läses på nytt och läses om och dessutom inspirerar till omtolkningar och nya Doktor-Glas-varianter, som till exempel Bengt Olssons Gregorius (2004) eller Jag, Helga Gregorius (2008) av Birgitta Lindén.

Den senaste i raden av skuggromaner till Doktor Glas är Kerstin Ekmans berättesle Mordets praktik (2009).

Huvudpersonen i Mordets praktik är en obehaglig typ vid namn Pontus Revinge. Visserligen läkare han också, men ingen framgånsrik sådan. Sorglig uppväxt. Fadern satt i fängelse för förskingring och dog tidigt, så modern fick financiera sonens läkarstudier på ett sätt som Revinge förstod först som vuxen. Sin läkarbana började Revinge som tillsynsläkare för prostituerade. På det viset är Revinge den framgångsrike Glas raka motsats, fast han för övrigt uppvisar även en del likheter. Båda är exempelvis enstöringar och båda hyser en hemlig kärlek till en "förbjuden" kvinna.

Mordets praktik är skriven i form av en dagbok där Revinge redogör för sitt liv och sina förehavanden. En dag råkar Revinge träffa författaren Hjalmar Söderberg som så att säga håller på med research inför sin nästa roman i vilken det är tänkt att en läkare begår ett mord och får det se ut som hjärtinfarkt. Frågan om huruvida det är moraliskt försvarsbart att ta livet av en obehaglig människa tas också upp vid samtalet.

Möte med Söderberg får konsekvenser för Revinges fortsatta existens. Han får nämligen för sig att det är han själv som är upphovet till Doktor Glas och blir mycket besviken över att Söderberg inte har dedikerat boken till honom, och - vad värre är - inte ens skickat ett signerat exemplar till honom.

"Men romanen vore också otänkbar utan mig. Den hade helt enkelt inte blivit skriven. Därför har jag beslutat mig för att anteckna allt som förekommit mellan mig och författaren Söderberg. Jag tänker berätta det i den ordning det skedde. Innan jag skrev hans namn tvekade jag. Vi leva alla i vår egen värld. Bara som skuggor röra vi oss i andra människors världar. Men jag utövar inget våld på hans verklighet. Allt detta skedde och jag tänker skriva ned det."

Allt eftersom tiden går kommer det fram att Revinge själv hamnat i en situation då han önskat livet ur en läkarkollega. Och agerat utifrån det. Han är ju doktor Glas levande skugga, så varför skulle han inte göra verklighet av en litterär hypotes? Mordets teori omvandlas till mordets praktik. Men det som vid första anblicken förefaller vara ett "moraliskt försvarsbart" mord visar sig vara ett mord med avund, sjuka lustar och girighet som motiv och berättelsen utvecklar sig delvis till en spännande deckarhistoria. Det finns nämligen en eller några personer som möjligen kan ha genomskådat Revinge och dessutom kan tänkas ha bevis...

Mordets praktik är en roman som helt står på egna ben, det förekommer inga personer ur Söderbergs Doktor Glas i Ekmans roman, så på det viset skiljer sig Mordets praktik från de tidigare Doktor-Glas-varianterna. Här finns kopplingen endast på det mentala planet och i det imaginära mötet mellan Revinge och Söderberg samt på det litterära planet. Miljöerna som Ekman skildrar och språket hon gör det på förflyttar mig pricksäkert rakt in i Söderbergs Stockholm. Jag är där! Jag vistas i samma Stockholm och vid samma tid som Söderberg och Glas, ibland glömmer jag rent av att det inte är Doktor Glas jag läser utan en bok av Kerstin Ekman. Magiskt. Jag gillar också den ålderdomliga svenskan med sina arkaistiska uttryck och verbböjningar i plural. Det är så skickligt gjort, så häftigt!

Kerstin Ekman har inte skrivit en roman, hon har skapat ett litterärt konstverk. Mordets praktik är absolut ett måste för alla som gillar Doktor Glas. Helt makalöst bra.

Som en parentes kan jag också berätta att jag även lyssnade på boken (mp3) i uppläsning av Krister Henriksson, vilket bidrog till den underbara förvirringen kring vilken roman jag egentligen höll på med. Jag förknippar nämligen Krister Henriksson med figuren doktor Glas sedan han gjorde teaterföreställningen Doktor Glas. Men som doktor Pontus Revinge är han lika bra. Kanske just för att Revinge och Glas är varandras obehagliga spegelbilder.


VIDEO: Kerstin Ekman berättar om Mordets praktik.


Köp boken på Bokus eller på AdLibris.