onsdag, december 16, 2009

Bokmanias Julkalender 16/12

Idag handlar julkalendern om livets konst - och om att bära med sig sina vinster och förluster och med tiden förvandla dem till den så kallade livserfarenheten, alltså sådant som vi brottas med dagligen. Dikten heter Livets konst och är skriven av August Strinberg.

Tag allt vad du levat och lägg i hög,
och allt vad du lärt och lidit,
och varje blomma vars kalk du sög,
dom gyllne frukter vars saft du vridit,
och minnenas lövskrud med halm och hö.

Plantera dig sedan,
och sätt dina rötter
i allt det förgågnas fruktbara strö.
Då kan du växa och sätta frö
och vandra din väg på stadiga fötter.