lördag, september 05, 2009

Veckans citat om litteratur

"En litterär rörelse är fem eller sex personer som bor i samma stad och hatar varandra."
(George Russell)

Hm, kan det vara så enkelt? Apropå denna manifesthöst:
Och så: Appendix

Hela manifestdebatten i DN finns här. I SvD finns att läsa bl.a. det här.
Fortsättning följer?