måndag, juni 29, 2009

Hitta nya ord i våra svenska klassiker - sommarutmaning

Den 21 juni fanns det en liten notis i DN om att man skulle adoptera utrotningshotade ord och sedan kom artikeln om att leta efter nya ord i våra svenska klassiker och det tycker jag är en alldeles ypperlig utmaning.

Jag läser för närvarande en svensk klassiker av nyare datum (Maken av Gun-Britt Sundström), ändå kan jag redan bidra med ett ord som jag faktiskt var tvungen att slå upp i ordlistan. Ordet är nesligen och betyder på ett förnedrande sätt. Ordets släktingar är substantivet nesa (vanära, förnedring) och adjektivet neslig. Jag har varken sett eller hört ordet nesligen förut.

Men det är ett helt annat utrotningshotat ord som jag tänker adoptera, nämligen eftergift. Ett i mitt tycke vackert och mycket behövligt ord.

Vilket eller vilka nya ord har du snubblat över i en svensk klassiker som du nyligen läst? Fast man kan utlysa en sommarutmaning också: Samla under sommaren på ord som hotas att falla i glömska och presentera dem för oss andra när du känner att "nu räcker det". Enda villkoret är att ditt/dina utrotningshotade ord måste härstamma från en svensk klassiker.

(Om du är med, lämna en kommentar här och länka sedan hit från ditt blogginlägg också, så att jag kan kila över och utveckla mitt ordförråd hos dig.)