fredag, juni 26, 2009

Gemenskap genom en läsupplevelse

Idag läste jag för mina vuxna invandrarelever på sfi högt ur boken Varför växer gräset? av Klas Hallberg och Magnus Kull. Det är korta tänkvärda berättelser om vad som är viktigt i livet, om olika perspektiv på tillvaron, om hur barn ser på världen och liknande. Att läsa ur boken resulterar alltid i ett vuxet samförstånd och mentalt gemenskap alla emellan, oavsett vilket land och vilken kultur man kommer ifrån. Vissa livserfarenheter har alla gemensamt och det är otroligt häftigt att se förståelsen och identifikationen trots att språket utgör ett visst hinder. Jag har använt mig av boken förut, men alltid med samma resultat. Vi skrattar, vi blir rörda, vi får gåshud på armarna. Sedan kommer samtalet igång... Det är nästan magiskt.

Några av favoriterna finns att läsa här.