onsdag, april 01, 2009

Vergilius, Shakespeare och Austen på Facebook

2000-talet håller på att sätta sin omisskänliga prägel på klassiska dramer och romaner för nu finns Vergilius Aeneiden, Shakespeares Hamlet och Austens Pride and Prejudice i kortversioner på Facebook. Försöker de konkurrera med Henrik Langes 80 romaner för dig som har bråttom?

Aeneiden finns här, Hamlet här och Pride and Prejudice här.

Jag undrar om det håller på att bli så att den moderna människan mäktar med ensdast lustiga kortversioner av mustiga klassiker. Fast å andra sidan krävs det en viss kännedom om varje verk för att ha rätt behållning av kortversionerna. I annat fall fattar man nog inte poängen, tror jag.