torsdag, mars 12, 2009

Nutidsmänniskan och mörkret

"Det må så vara att vetenskapen går framåt med stormsteg, vi blir ändå inte av med skräcken för mörkret, och förmodligen tilltar den därför att nutidsmänniskan /.../ inte längre känner mörkret, de har utrotat det med ett övermått av belysning, ett överflöd av elektricitet. Folk kan inte längre utsätta sig för det naturliga mörkret, vet inte längre hur man känner sig fram med fötterna."


(Ur Sommarljus, och sen kommer natten av Jón Kalman Stefánsson)