söndag, mars 22, 2009

Jag önskar alla andra... och ett tack

Jag önskar alla andra
det bästa som jag vet.
Jag kan ju inte be för dem

i all min gudlöshet.
Men skulle jag försöka,
då tror jag att det kom:
"Låt inte någon finnas till,
som ingen tycker om!"

Om människor är ringa
och fattiga - än sen,
om bara de blir älskade,
åtminstone av en.
För rikedom och ära,
det låter kanske bra.
Men kärlek är i alla fall
det enda vi vill ha.
(Av Anna Greta Wide)


Det här är en enkel dikt men den uttrycker en djup känsla och önskan som vi alla, antar jag, känner igen. Med den vill jag tacka alla som har deltagit i firandet av Internationella Poesidagen. Hela "diktsamlingen" finns i ett sepparat inlägg.