torsdag, februari 26, 2009

Snillen Bush om böcker och läsning


* "En av de bästa sakerna med böcker är att det ibland finns fantastiska bilder i dem."

* "Lär ett barn att läsa och han eller hon kommer att klara ett läskunnighetsprov."

(George W Bush)