måndag, februari 23, 2009

Bokmärken made in Bokmania

Aldrig mer fula lappar som får tjänstgöra som bokmärken! Nu har jag nämligen i ett anfall av kreativitet tillverkat egna. I hela arton olika varianter! På varje bokmärke finns ett vackert foto ur mitt eget fotoarkiv och ett citat som relaterar till böcker och/eller läsning. Bokmärkena är 5x15 cm stora, utskrivna på blankt fotopapper och därefter laminerade. Om du vill ha några, är det lätt att ordna. Självkostnadspris är 10 kronor för 3 stycken och den mest smidiga beställningen är 6 bokmärken för en tjugolapp, för den är lätt att posta tillsammans med ett frankerat returkuvert. Kontakta mig via mail.

Nr 1-5

Nr 6-10

Nr 11-15

Nr 16-20

Nr 21-25