onsdag, januari 14, 2009

Václav Havels tre klokheter

* Vi får aldrig glömma att den första lilla lögn som uttalas för sanningens skull, den första lilla orättfärdiga handling som begås i rättfärdighetens namn, den första lilla oansvariga gärning som accepteras med hänvisning till helheten, kort sagt, första gången den allmänna vaksamheten sviktar är det ofelbart början till slutet. (Václav Havel)


* Den som tar sig själv på alltför stort allvar riskerar att framstå som löjlig; den som konsekvent kan skratta åt sig själv gör inte det. (Václav Havel)


* Det räcker inte med visioner, de måste kombineras med handling. Det räcker inte att se vägen till målet, vi måste gå den steg för steg. (Václav Havel)