söndag, januari 18, 2009

Fördomar vs sanningar om den orientaliske mannen

"... trots samhällsutvecklingen och de kultiverade resonemangen var efterfrågan på unga oskuldsfulla flickor fortfarande hög när man sökte efter en lämplig brud jämfört med den låga efterfrågan som rådde på utbildade, kunniga och livserfarna flickor. Mängden av ogifta kvinnliga läkare var ett tydligt bevis på detta. Den orientaliske mannen är svartsjuk av naturen och blir rädd när han konfronteras med en kvinna som utmanar hans kompetens. Därför föredrar han att hans tillkommande har en blygsam utbildning, är allmänt hjälplös och saknar erfarenhet. Då kan han själv spela rollen som den förste läraren, som formar sin elev som han vill. Och även om många män fascineras av starka kvinnor så vill de absolut inte gifta sig med dem! På detta sätt har den naiva flickan kommit i ropet och den ´kloka´hamnat på listan över de ogifta, en lista som bara blir längre allt eftersom tiden går på grund av kraven från unga män som inte vet vad de vill och därför vägrar att gifta sig med flickor som vet precis vad de vill."

(Ur Flickorna i Riyadh av Rajaa Alsanea)

För att läsa Bokmanias recension av Flickorna från Riyadh klicka här.