måndag, januari 19, 2009

Flickorna från Riyadh

Saudiarabisk chick-lit.
Saudiarabisk bokvariant av Sex and the city.
Gerillakraft i chick-lit kläder.
Konsekvent konstruerad bloggroman/e-brevroman.
Så kontroversiell i Saudiarabien att den kunde ha kostat författarinnan livet.
Allt detta har sagts om romanen Flickorna från Riyadh av Rajaa Alsanea som jag just har läst. Etiketterna passar väl.

Romanens ramberättelse utgörs av e-brev som skickas till samtliga användare av gratis e-post i Saudiarabien. Varje vecka efter fredagsbönen, under ett års tid (februari 2004-februari 2005), kommer ett mejl. Genom dessa e-brev får vi inblick i fyra flickors liv. Men inte nog med det: varje nytt mejl börjar med författarinnans respons på läsarnas kommentarer, både positiva och negativa, vilket känns som att samhällsdebatten pågår medan man läser. Ett smart grepp som ökar berättelsens autenticitet. Ett annat återkommande inslag är citat ur orientalisk kärlekspoesi, sångtexter, koranverser och västerländsk litteratur i början av varje kapitel.

De fyra flickorna i Flickorna från Riyadh är alla i tjugoårsåldern, universitetsutbildade och heter Gamra, Michelle, Sadim och Lamis. De kommer från Riyadh men studerar eller har studerat utomlands och är ganska beresta. De tillhör stadens övre samhällsskikt. De vet vad de vill men är bundna av konventioner. De vill gifta sig eller inte vill gifta sig eller har skillt sig.

Handlingen i boken som spänner över tre hundra sidor fokuserar nästan uteslutande på kärlek och äktenskap - ett område som är genomsyrat av kulturella konflikter och fortfarande väldigt styrt av ålderdomliga traditioner. Det säger sig självt att unga, moderna, utbildade kvinnor som har lärt sig att se längre än näsan räcker får det problematiskt i en kärleksrelation med män. Äktenskapsmarknaden ska fortfarande styras på gammalt vis, nymodigheter välkomnas icke. Flickor får inte ta för sig, varken mentalt eller i sängen. Smarta tjejer är på sin höjd spännande som älskarinnor men totalt ointressanta som eventuella äkta fruar.

Romanen Flickorna från Riyadh är kanske inte så märkvärdig ur vårt västerländska perspektiv, men läser man den med vetskapen om under vilka premisser och under vilka omständigheter den skrevs och, framförallt, hittade till sina läsare, blir man häpen och förstår att Rajaa Alsanea har skakat om den del av världen hon kommer ifrån. Hennes bok måste ha varit ett sprängstoff i händerna på tusentals lässugna flickor och unga kvinnor som törstar efter inspiration och söker kraft till självständighet i fråga om sina liv.

Visst är Flickorna från Riyadh en tjejroman med allt vad det innebär, men den har även något mer: nämligen förmågan att betrakta sig själv utifrån och samhällskritik, hoppfullhet och ett ställningstagande som är helt till förmån för flickorna. Den "orientaliske mannen" kan knappast bli smickrad av hur han skildras i boken. På det viset får vi våra fördomar mer än bekräftade, tråkigt nog. Där hade jag välkomnat en något mera nyanserad bild. Men kanske är det just så det är, vad vet jag om det, egentligen.

Flickorna från Riyadh av Rajaa Alsanea (i översättning av Tetz Rooke) är en lättläst roman om att vi alla innerst inne är mycket lika fast vi är så olika. Vi alla längtar efter att älska och bli älskade och vi alla gråter samma tårar när vi misslyckas med kärleken. Bitvis är språket i boken för tjejigt och texten småtjatig, men innehållets förtjänster uppväger de formella bristerna. En läsvärd bok om unga kvinnors villkor i en annan del av världen. Bara en sån sak.

Rajaa Alsanea själv är en mycket ovanlig flicka från Riyadh. Klicka på länken om du veta mer om henne och om bakkrunden till boken hon skrivit, kanske inför bokpratet i din bokcirkel.


Läs gärna även recensioner i t.ex. Sydsvenskan eller SvD.


Köp boken på Bokus eller på AdLibris. Finns även i pocket.