lördag, november 01, 2008

Tjeck eller tysk? Läs svaret här:


Tjeck eller tysk? Kafkas identitetsproblem är lösta nu. I samtliga tjeckiska bokhandlar står Kafkas böcker under skylten "tjeckisk skönlitteratur", utom när de är på tyska för då står de under "tyskspråkig skönlitteratur". Trots att han skrev uteslutande på tyska, betraktar man alltså inte de tjeckiska versionerna som översättningar, utan snarare som en syskonvariant av originalet. Hur naturligt och självklart som helst.