lördag, november 22, 2008

Darwins idé. Den bästa idén...

Hur ofta händer det att man kommer på sig själv med att sitta och läsa en bok med munnen gapande av förvåning och fascination? Sällan, eller nästan aldrig. Men när jag läser Staffan Ulfstrands Darwins idé. Den bästa idén någon någonsin haft och hur den fungerar idag så händer det ideligen. Helt otroligt.

Nästa år kommer gamle Darwin att fira ett dubbelt jubileum: det blir 200 år sedan han föddes och 150 år sedan hans viktiga bok Arternas uppkomst kom ut. Människans härkomst kom ut först 1871.

Charles Darwin utbildade sig till präst men när han antog erbjudandet om att följa med på en jorden runt resa tog hans liv plötsligt en annan riktning. Resan tog fem år och det var då han började ställa sig frågan hur det kommer sig att arterna förändras och vilka mekanismer som kan tänkas ligga bakom förändringarna. Det var under vistelsen på Galapagosöarna som evolutionsteorin föddes. Darwins idé om naturligt urval gäller fortfarande och är grund till dagens forskning om så väl mikrober som om hur människan har blivit som den har blivit.

Det Darwin har åstadkommit är inget annat än en naturlig skapelseberättelse, byggd på tillgängliga fakta som går att ompröva vetenskapligt. Enligt hans teori finns det inte längre behov att tro att Gud hade ett finger med i spelet. Revolutionerande och provocerande. I vissa delar av världen ännu idag. Trots alla belägg!

I boken Darwins idé. Den bästa idé någon någonsin haft och hur den fungerar idag berättar Staffan Ulfstrand dels hela den spännande historien bakom Darwins upptäckt, dels gläntar han på dörren till dagens moderna evolutionsbiologiska forskning.

Det är otroligt fascinernade läsning om hur olika arter fungerar, har anpassat sig till varandra, fortplantar sig, tar hand om sin avkomma, skaffar föda och lever. Häpnadsväckande läsning! Tänk vad naturen kan!, utbrister jag med jämna mellanrum och tvingar min närmaste omgivning att lyssna på utvalda stycken.

Språket i boken är populärvetenskapligt och kryddat med humor, även om det bitvis är mer vetenskapligt än populärt, borde jag kanske påpeka. Ibland är det alldeles för många naturvetenskapliga termer och uttryck för mitt humanistiska sinnelag, men jag accepterar svårighetsgraden utan att gnälla, för jag förstår att viss terminologi inte kan undvikas i en text om Darwin och hans evolutionsteori. Det är trots allt ingen barnbok man gett sig in på. Dessutom får man lön för mödan i form av ny kunskap om den fantastiska värld som vi är en del av.

För vilken läsare har Staffan Ulfstrand skrivit boken? För alla som är intresserade av livet på Jorden, av all artrikedom och arternas anpassningar till speciella levnadsförhållanden. Boken är även för alla som fascineras av mysteriet människan och hur hon blivit Homo Sapiens.

En perfekt julklapp för alla vetgiriga. Och billig är den också. Hör Staffan Ulfstrand berätta om sin bok. DN:s recension finns att läsa här. Bokhoran är också fascinerad.


Köp boken på Bokus eller på AdLibris.