onsdag, oktober 15, 2008

Kafkas identitetsproblem kvarstår

Det verkar ha blossat upp en intern diskussion på SvD:s hemsida huruvida författaren Franz Kafka (1883–1924) är tjeck eller tysk (eller kanske varken eller). Lina Kalmteg skrev under nobelprisveckan att "att tjecken [Kafka] inte fick priset kan man inte riktigt skylla på Svenska Akademien. Större delen av hans produktion gavs ut postumt" och nu, ungefär en vecka senare, oponerar sig Richard Swartz mot påståendet att Kafka var tjeck:

"I Prag skojas friskt med de unga amerikaner som slår sig ner i staden för att lära sig tjeckiska så att de äntligen ska kunna läsa Kafka på hans eget språk. Döm om deras förvåning när de upptäcker att Kafka visserligen talade och skrev en hygglig tjeckiska om så behövdes, men säkert inte mycket bättre än vad jag själv gör efter några studentår i Prag. Kafkas språk var naturligtvis tyskan. Efter 1918, under de sista åren av sitt liv (som till stor del tillbringades i Berlin och Österrike), var han medborgare i den nya staten Tjeckoslovakien, men inte heller av det blir man till tjeck."

Nu är det min tur, känner jag. I egenskap av tjeck (både på spinnsidan och svärdsidan) som studerat såväl tjeckisk som tysk litteraturhistoria vill jag säga att båda har rätt, eftersom ingen av dem har fel.

Både tyskar och tjecker gör ett rättmätigt anspråk på Kafkas författarskap och jag tycker att det med tanken på historiska omständigheter är helt naturligt. För att fastställa någons nationella identitet kan knappast vara mera krånglingt än i det här fallet. Inte ens stackars Kafka visste riktigt vad han skulle ta sig till. En tysk jude i ett kristet och tjeckisktalande Prag.

Å ena sidan föddes Kafka, växte upp, studerade och arbetade i Prag. Prag har sedan 1918 tillhört Tjeckoslovakien som idag är Tjeckien. Alltså är Kafka en tjeckisk författare. Den geografiska tillhörigheten beaktas. Det är omöjligt att stryka honom från den tjeckiska litteraturhistorien.

Å andra sidan tillhörde Prag fram till 1918 den Österikisk-Ungerska monarkin och Kafka levde vissa perioder i huvudstaden Wien och han dog på österrikiskt territorium. Alltså är Kafka även en österrikisk författare. Här beaktas den geografiska tillhörigheten i historiskt perspektiv. Självklart tillhör han den österrikiska litteraturen också.

Kafka skrev alla sina verk på tyska - därmed räknas han naturligtvis till stora tyska författare. Att han inte använde sig av högtyskan spelar faktiskt ingen som helst roll i sammanhanget. Det språkliga perspektivet tycks idag (av någon anledning) vara avgörande för kvalificieringen, åtminstone om man ska tro Richard Swartz. Att Kafka levde periodvis även i Berlin känns som avgörande för att nationaliseringen tippar över till den tyska sidan.

Jag förstår inte varför det är så viktigt för Richard Swartz att ta striden i en fråga där det inte finns något entydigt korrekt svar. I vilket fack skulle han placera mig? Inte för att jag för ett ögonblick vill jämföra mig med Kafka, men ändå. Rent principiellt: Född och uppvuxen i Tjeckien, talar tjeckiska och tyska, men lever i Sverige och skriver på svenska.

Och förresten... jag har aldrig hört talas om att unga amerikaner i mängder skulle resa till Prag i syfte att lära sig tjeckiska för att kunna läsa Kafka på "originalspråk" och sen bara få långnäsa när de fattar att han var tysk. Även om någon kanske får för sig att göra så, så finns faktiskt Kafka i tjeckisk översättning. Så klart. Eller vet du inte det, Richard Swartz?

Vad är problemet?
För mig är Kafka en tyskspråkig författare av tjeckisk ursprung. Inget problem. Kein Problem. Žádný problém.