måndag, juni 30, 2008

Litteratur för fred!

I sina böcker skildrar författaren Jamaica Kincaid människor på väg att ta sig ut ur påtvingad fattigdom och analfabetism. Just nu är hon i Stockholm för att delta i författarkongressen Waltic som har som huvudidé att litteraturen är en global kraft. I DN-intervjun berättar hon hur hon ser på litteraturen:

"Litteraturen är - och jag skojar inte - en av de krafter som kan föra oss närmare ett fredligare världssamhälle - i detta att litteraturen alltid är nyfiken på andras erfarenheter, att man med dess hjälp kommer närmare det annorlunda, det man själv inte först förstår."

Ja, ja, ja!