lördag, maj 03, 2008

Mera Montaigne på färden...

  Montaigne skriver:

 • "Ingen går fri från att säga dumheter. Illa går det först när man säger dem på fullt allvar."


 • "Vår byggnad, både den offentliga och den privata, är full av ofullkomlighet. Men det finns inget onyttigt i naturen, inte ens onyttigheten själv."


 • "Öppet tal öppnar en annan människas tal och lockar fram det, på samma sätt som vin och kärlek gör det."


 • "Världen är en evig gungbräda. Allt i den gungar oupphörligt: jorden, Kaukasus klippor, Egyptens pyramider - de gungar allmänt och de gungar särskilt. Själva beständigheten är inget annat än en långsammare gungning."


 • "Om en person är platt i samtal och hans skrifter är lysande så betyder det att hans förmåga finns där han lånar den, inte inom honom själv. En kunnig person är inte kunnig på alla områden, men den talangfulle är talangfull på alla områden, till och med på att vara okunnig.

 • "Jag undervisar inte, jag berättar."

 • "En själ som modigt ser sin egen lastbarhet i ögonen kan kanske väpna sig med självsäkerhet, men den kan aldrig ge sig själv denna behagliga tillfredsställelse över sig själv."

 • "Vi föreställer oss mycket lättare en hantverkare på nattstolen och ovanpå sin fru än en rättspresident med sin vördnadsvärda hållning och sitt kunnande. Från sådana höga troner tror vi inte att de sänker sig ens för att leva."

 • "Jag kan knappast klandra någon annan än mig själv för mina misstag och motgångar. Ty det är faktiskt sällan som jag utnyttjar andras råd annat än av rent formell artighet. /.../ Jag sätter inget vidare värde på mina åsikter, men värderar andras lika lågt. Slumpen lönar mig efter förtjänst. Tar jag inte emot råd, ger jag ännu färre. Det är mycket sällan man ber mig om råd, och det är ännu mer sällan någon lyssnar på mig; jag känner inte till något offentligt eller enskilt företag som fått stadga eller förts in på den rätta vägen tack vare ett råd från mig."