lördag, mars 01, 2008

Litteratur som en form av skvaller?

"Litteraturen ger oss en nödvändig inblick i andras tankar och handlingar, ett slags skvaller på en mer generell nivå än när man träffas över en kopp kaffe. Litteraturen fäster uppmärksamheten på förhållanden som vi kanske annars aldrig skulle tänka på..."

(Ronny Ambjörnsson, ur Bokkrönikan i DN 080301)