måndag, februari 18, 2008

Dagens dikt


Det är svårt att ta sig
från dunkel
till ljus.

Men måhända har man
något att ge
en dag
om man lär sig
leva i takt med
sitt jag.

(Av Brita af Geijerstam, ur Nära)