torsdag, november 15, 2007

Tävling v 46

Vad sägs om en liten tävling här på BOKMANIA? Tävlingen går ut på att gissa rätt bok och rätt författare med romanens inledande meningar som utgångspunkt. Det finns många berömda inledningsmeningar och i denna första omgång (hoppas på fler) väljer jag endast kända böcker/författare, både svenska och utländska. Samtliga verk är romaner som betecknas som klassiska. Tävlingen pågår till och med den 16 november. Vinnaren får äran och ett stort grattis ;-) Lycka till!

Alltså: Vilka romaner börjar med dessa ord och vem har skrivit dem?

1.
I skymningen en mycket het dag i början av juli lämnade en ung man sin kammare, som han hyrde vid S-gränd, steg ut på gatan och började långsamt och nästan obeslutsamt att gå mot K-bron.

2.
Jag har aldrig sett en sådan sommar. Rötmånadshetta sedan mitten av maj. Hela dagen står ett tjockt töcken av damm alldeles stilla över gatorna och torgen.

3.
Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke blivit öppnad för allmänheten, och rabbaterna voro ej uppgrävda; snödropparna hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höllo just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd; syrenerna väntade på sydlig vind för att få gå i blom, men lindarna bjödo ännu kärleksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarna, som börjat bygga sina lavklädda bon mellan stam och gren; Ännu hade ingen männskofot trampat sandgångarna sedan sista vinterns snö gått bort, och därför levdes ett obesvärat liv där inne av både djur och blommor. Gråsparvarna höllo på att samla upp skräp, som de sedan gömde under takpannorna på navigationsskolans hus; de drogos om spillror av rakethylsor från sista höstfyrvekeriet, de plockade halmen från unga träd som året förut sluppit ur skolan på Rosendal - och allting sågo de! De hittade barègelappar i bersåer och kunde mellan stickorna på en bänkfot draga fram hårtappar efter hundar, som icke slagits där sedan Josefinadagen i fjol. Där var ett liv och ett kiv.

4.
I kväll badar mor.

5.
"Ja, naturligtvis, om det är vackert väder i morgon", sa mrs R. "Men du måste vara uppe med tuppen!" tillade hon.

6.
Äntligen stod prästen i predikstolen.

7.
Alla lyckliga familjer är varandra lika, men den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt speciella sätt.

8.
Många år senare, inför exekutionsplutonen, skulle överste XX påminna sig den avlägsna eftermiddag då hans far tog honom med för att visa honom isen.