onsdag, oktober 24, 2007

Statligt Litteraturpris

Milan Kundera, denna mest kända och mest lästa författaren av tjeckisk härkomst i världen, har i dagarna belönats med Statligt littteraturpris för framför allt romanen Varats olidliga lätthet (Kanada 1985, Tjeckien 2006), men även för sitt övriga författarskap (romaner, essäer). Kundera har sedan 1975 levt i Frankrike och är numera fransk medborgare och franskskrivande författare. Han känner stor bitterhet inför sitt forna hemland och har som personlig policy att inte besöka det. Tyvärr. Men han säger sig vilja göra undantag för att komma och hämta sitt pris i Prag, men avböjer ändå - på grund av hälsoproblem. Tråkigt. Jag hoppas att den popularitet som han numera åtnjuter hos sina tjeckiska läsare kan vara upprätelse nog, så även det Statliga litteraturpriset.
Grattis!