torsdag, augusti 09, 2007

Skrivande gör världen mera begriplig

"Litteratur är tröst och igenkänning. Allt skapande, det är min fasta övertygelse, är sprunget ur en defekt, en saknad, en brist. Vid katastrofer blir pennan viktig för många människor. Man skriver för att göra världen runt omkring en aning mer begriplig." (Marcus Birro)