lördag, september 29, 2007

Bokhistorikern Alberto Manguel om läsande

Alberto Manguel är en man som kan uppskatta böckernas och läsningens sanna värde. Han är en biblioman, vilket måste vara detsamma som en boknörd upphöjd till kvadrat.

"Det finns en idé om att böckerna håller dig borta från det riktiga livet, men det är egentligen tvärtom, att genom böckerna närmar du dig livet. De lär dig att reflektera över tillvaron. Så att du inte behöver leva utan att se livet."


"Andelen läsare som jag verkligen skulle kalla för läsare är mycket liten. Visst, det finns många som kan tyda alfabetet eller läsa igenom en kort roman. Men få av dem har fått lära sig att de kan finna sig själva i böckerna, att de kan hitta frön till sina livsfrågor."


"De läsande är en elit. Men en elit som vem som helst kan tillhöra. Du måste bara ha modet att gå emot det samhället tycker är viktigt. I dag har intelektuell verksamhet blivit något som hör fritiden till. "


"Vi kommer till världen med nyfikenhet, kreativitet, redskap för att avtäcka och upptäcka världen. Sen måste vi lära oss att bli dumma, för annars skulle vi inte konsumera som vi gör."


(Ur artikel Är de läsande en elit? i DN idag.)