söndag, april 01, 2007

Allt är annorlunda, ingenting har förändrats

Människans strävan efter lycka och balans i livet är kanske lika gammal som livet självt.
Nedanstående text finns att läsa på väggen i en gammal kyrka i Baltimore och är daterad år 1692. Vi har inte kommit längre än så men vi gör vårt bästa. Läs, njut, begrunda...


DESIDERATE

Vandra lugnt i brådskan och larmet
Minns vilken frid som finns i tystnaden.
Lev i sämja med andra människor,
Så långt det är möjligt utan att förneka dig själv.
Hävda din sanning lugnt och högt.
Lyssna också till vad andra säger,
Även dårar och ignoranter har sin berättelse.

Om du jämför dig med andra kan du bli bitter eller inbilsk,
Ty det kommer alltid att finnas någon
Som är bättre eller sämre än du.
Gläds åt det du uppnått och åt de planer du gör upp.
Gör det med hjärtat,
Hur oansenligt ditt arbete än är.
När lyckan skiftar är det ett beständigt värde.

Var försiktig i dina företag, ty världen är full av svek,
Men låt inte detta skymma den sanna dygden.
Många strävar efter höga ideal
Och livet är fullt av hjältemod.
Var dig själv och trotsa framförallt inte känslan,
Var inte cynisk inför kärleken,
Ty i jämförelse med all strävhet, kyla och alla besvikelser är hon evig som gräset.
Mottag sorglöst vad åldern bär med sig, uppge utan bitterhet ungdomens attribut.

Utveckla din själsstyrka, så att den blir ditt värn
vid en plötslig olycka.
Men plågas inte av fantasifoster.
Mycken ängslan föds ur ensamhet och leda.
Behåll en sund disciplin, men var mild mot dig själv.
Du är ett barn av världsarvet.
Liksom stjärnorna och träden har du rätt att vara här,
Oavsett om det står klart för dig eller ej.
Betvivla inte att världsalltet är sådant som det borde vara.
Förbli således i fred med Gud, vad du än tror om hans existens,
Vad du än upptas av och vad du än åstundar.

I gatularmet, i livets förvirring,
Förbli i fred med din själ.
Med all sin förljugenhet, sin möda och sina skingrade drömmar
Är denna värld alltjämt härlig.
Var aktsam, försök att vara lycklig.