onsdag, juli 11, 2007

Två sommarplågor

Hittills har jag noterat två sommarplågor - Carl von Linnés 300-års jubileum och Stig Larssons spänningsromaner. När det gäller Linné verkar det finnas fler som tycker att det går i överdrift med alla utställningar och anspelningar på Linnés vara eller ickevara både här och där. Caféägaren som ställer ut en sådan fyndig skylt har en humor som jag gillar. Hoppas man får se fler sunda bojkott av tvångsfirandet.

När det gäller Stig Larsson delas den läsande vuxenbefolkningen i tre grupper - de som har läst, läser eller kommer snart att läsa böckerna vars titlar nämns inbäddade i superlativer. Jag tillhör en egen utbrytargrupp - har nämligen inga som helst planer på att läsa Stig Larsson. Är av princip och erfarenhet skeptisk mot böcker som placeras i stora travar väl synliga vid kassan på Konsum och säljs till lockpriser, samtidigt som de dessutom ges ut som bilagor i tidningar. Jag bojkottar dem. Har härom året gjort undantag med Da Vinci koden och blivit botad för lång tid framåt. Det finns inget likhetstecken mellan försäljnings- och läsarsiffror och god litteratur, kalla mig gärna snobbig, jag bryr mig inte. Jag vill bara inte spendera min tid på böcker som inte ger mer än flyktig underhållning för stunden. Så, nu har jag sagt det och hoppas att inte bli lynchad.