tisdag, juni 19, 2007

Ord som inte borde behöva finnas

Tänk att det finns ord som man inte ens vill känna till. I veckan stötte jag på ordet body scrapel. Det betecknar när bitar av en människa - till exempel splitter från en självmordsbombares kropp - tränger in under huden på terrordådets offer. I guds namn. Body scrapel lär vara mycket farligare än splitter från vanliga splitterbomber även om jag inte förstår på vilket sätt. Kan inte förstå vidden av ordets innebörd. Ordet skrämmer mig genom sin blotta existens, blir rädd för själva bokstäverna i det: b-o-d-y-s-c-r-a-p-e-l.