måndag, juni 11, 2007

Extrem sekt får utbilda barn

* Det som står i Bibeln är Guds ord och det följer man. Först därefter lyder man under Sveriges lag.
* Kvinnans plats är i hemmet och mannens roll är att försörja kvinnan och de barn hon fött åt honom.
* Mannen är familjnes överhuvud och talar i kvinnans sak.
* Preventivmedel är förbjudna.
* Flickor ska inte få högre utbildning än grundskola.
* Radio och tv i hemmet tillåts inte.
* Man får inte bo i samma hus som de "orena", dvs. de som inte är medlemmar av samfundet.

Samfundet som har sådana regler heter Plymouthbröderna. Detta samfund har fått tillstånd att starta friskola och undervisa barn. I sverige, år 2007! Jag är djupt orolig. Jag har mycket svårt att se att barn i Plymouthbrödernas skola kommer att få en allsidig undervisning och att undervisningen kommer att leva upp till kraven på öppenhet. Jag förstår inte.