torsdag, april 05, 2007

Tro

Tro finns det när någon skall se
Lövet i vattnet eller daggens droppar,
Vet att de finns - för att de måste finnas.
Sluter man ock sina ögon och drömmer
Finns bara det som förut fanns till.
Och lövet lyfts vidare av flodens våg.

Tro finns det när någon har sårat
Foten på stenen och känner att stenar
Finns för att såra våra fötter.

Se, trädet kastar långa skuggor,
Vår skugga och blommornas faller på marken:
Bara det som har skugga har kraft till att leva.
(Tro av Czeslaw Milosz, ur Möte)