onsdag, mars 07, 2007

Ur Imperiet - om hot mot världen

Om hot mot världen enligt Kapuscinski

"Världen hotas av tre gissel, tre farsoter:
Den första är nationalismen.
Den andra är rasismen.
Den tredje är den religiösa fundamentalismen.
Dessa tre faktorer har ett och samma grunddrag, en gemensam nämnare - nämligen den aggressivt och totalt irrationella prägeln. Att komma i kontakt med intellektet hos den som är smittad av en av de tre farsoterna är inte möjligt. I ett sådant huvud brinner ett heligt bål som bara vänta på brännoffer. Alla försök att föra lugna samtal blir som att tala med en vägg. Det är inte samtal en sådan person är ute efter, utan deklarationer. Han vill att man ska ge honom bifall, erkänna att han har rätt, skriva under på det. Om man inte gör det är man en nolla, man finns inte, eftersom man bara räknas som verktyg, instrument, som vapen. Människor finns inte, det finns bara saken.

Ett intellekt som är drabbat av en sådan farsot är tillslutet, enkelspårigt, monotematiskt, rör sig uteslutande kring ett och samma ämne: fienden. Tanken på fienden ger det näring och liv. Därför är fienden ständigt närvarande, han är alltid ibland oss."
(Ryszard Kapuscinski, Imperiet, sid 217)