onsdag, mars 07, 2007

Imperiet - om gränser

Om gränser enligt Kapuscinski - geografiska, fysiska, mentala

"Alltid när man närmar sig en gräns stiger spänningen, växer emotionerna. Människor är inte skapta för att leva i gränssituationer, vi undviker sådana eller försöker bli kvitt dem så fort som möjligt. Och ändå stöter vi ständigt på dem, ser dem och känner dem överallt. Vi slår upp världsatlasen: gränser och gränser. Gränser för oceaner och kontinenter. För öknar och skogar. Nederbörd, monsuner, tyfoner, odlad mark och trädesjord, tjäle och surhet, skiffer och konglomerat. Vidare ser vi gränser för kvartärssediment och vulkaniska bergarter, basalt, krita och lera. Vi kan också se den patagoniska och den kanadensiska sköldens gränser, gränser för tempererat och arktiskt klimat, gränser för erosionsformerna kring Adigefloden och Tchadsjön. Gränser för olika reptilers och kräldjurs utbredning, bland annat den livsfarliga svarta mamban, samt den hemska men tursamt nog lata anakondan.

Och gränser för monarkier, republiker? Utdöda kungadömen och svunna civilisationer? Pakter, avtal och allianser? Svarta och gula stammar? Folkvandringar? Och hur långt mongolerna nådde. Och chazarerna. Och hunnerna. Hur många offer, hur mycket blod och smärta är inte förknippade med gränsproblemen! Kyrkogårdarna där alla de vilar som stupat i försvaret av gränser har ingen ände. Och lika ändlösa är gravplatserna med de våghalsar som försökt flytta fram sina gränser. Förmodligen har hälften av alla dem som någon gång vistats på vår planet och gett sina liv på ärans fält stupat i strider som framkallats av gränsfrågor.

Denna känslighet för gränserna, den outtröttliga ivern att ständigt staka ut dem, flytta fram dem och försvara dem, kännetecknar inte bara människan utan hela den levande världen, allt som rör sig på land, i vattnet och i luften. Däggdjur låter sig slitas i stycken i försvaret av gränserna för sina betesmarker. Rovdjur biter ihjäl sina motståndare för att erövra nya fångstmarker. Men också vår stillsamma, kärvänliga katt - se så han anstränger sig, plågar och spänner sig för att klämma ur sig några droppar här och där och markera gränserna för sitt revir.

Och våra hjärnor? Där finns i kodad form ett oändligt antal gränser av alla de slag. Mellan vänstra och högra hemisfären, mellan pannlob och tinninglob, mellan fyrhögar och övre hjärnbihang. Och gränserna mellan hjärnkammare, hinnor och vindlingar? Mellan förlängda märgen och ryggmärgen. Lägg märke till hur vi tänker. Till exempel så här: till den gränsen är det tillåtet, men inte längre. Eller vi säger: se upp, så att du inte går för långt, över gränsen! Dessutom är det så att alla dessa gränser för tänkande, kännande, påbud och förbud ständigt förflyttar sig, korsas, tränger in i och lägger sig över varandra. I våra hjärnor pågår en ständig rörelse på, vid och över gränserna. Därav huvudvärk och migrän, därav all grums i huvudet, men också de fåtaliga pärlorna: visionerna, uppenbarelserna och de tyvärr så sällsynta snilleblixtarna.

Gräns är stress och till och med skräck (mycket mer sällan: befrielse). Begreppet gräns kan rymma någonting definitivt, dörren kan slå igen bakom oss en gång för alla: sådan är gränsen mellan liv och död. Den sortens oro känner gudarna till, och därför skaffar de sig troende genom löften om ett gudsrike som belöning, ett gudsrike som ska bli gränslöst. Den kristne Gudens paradis, Jahves och Allahs paradis har inga gränser. För buddhisterna är nirvana ett salighetstillstånd utan gräns. Kort sagt: det mest åtrådda, efterlängtade och av alla eftertraktade är just en ovillkorlig, fullständig och absolut gränslöshet."
(Av Ryszard Kapuscinski, Imperiet, sid 25-26)